Wzmocnienie instytucjonalne INPRIS

W latach 2020-2021 realizowaliśmy działania wzmacniające INPRIS jako organizację think-tankową.

Dzięki tym działaniom udało nam się wzmocnić współpracę INPRIS ze środowiskiem akademickim oraz rozwinąć wolontariat studencki. Nawiązaliśmy współpracę ze Uniwersytetem SWPS oraz z Collegium Civitas.

Prowadziliśmy Inkubator INPRIS, w ramach którego grupa studentów pracowała wspólnie nad pomysłami, projektami, aplikacjami dotyczącymi edukacji prawnej, wymiaru sprawiedliwości, dostępu do prawa.

Opracowane zostały ekspertyzy i analizy dotyczące ważnych i aktualnych problemów dostępu do prawa, legislacji, nowych technologii, sztucznej inteligencji i wymiaru sprawiedliwości. Ze wszystkimi materiałami można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

Uruchomiliśmy nowe narzędzia fundraisingowe (crowdfunding, zbiórki przez facebook, FaniMani, benevity) oraz przeprowadziliśmy procedurę uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu do 2022 r. możemy pozyskiwać środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.