Publikacje INPRIS

Wersje drukowane można nieodpłatnie otrzymać do wyczerpania nakładu w biurze INPRIS (prosimy o umówienie spotkania).

RAPORTY
Analityczne opracowania o objętości kilkudziesięciu stron

rok 2014

Grzegorz Wiaderek (red.)
Poradnictwo prawne i obywatelskie - system, koszty, innowacje

rok 2012

Dagmara Woźniakowska-Fajst
Edukacja prawna - możliwości, szanse, bariery

rok 2010

Łukasz Bojarski
Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Piotr Radziewicz
Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę

Dawid Sześciło
Trybunał Konstytucyjny - Informacja, komunikacja, wizerunek

 

REKOMENDACJE I ANALIZY

Kilkustronnicowe podsumowania badań INPRIS z rekomendacjami

rok 2017

Czy i jak prawnicze think tanki dostarczają wiedzy rządzącym w Europie Środkowej i Wschodniej?

Dokument dostępny również w innych językach: EN, CZ, HU, RO, SK, UKR.

rok 2014

Poradnictwo prawne i obywatelskie - system, dostęp, innowacje

rok 2013

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa. Materiał konferencyjny

rok 2012

Edukacja prawna - możliwości, szanse, bariery

rok 2010

Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę

Trybunał Konstytucyjny - Informacja, komunikacja, wizerunek

Reforma dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej

Poradnictwo prawne i obywatelskie - pojęcie, jakość, efektywność

Badania pomocy prawnej. Organizacje społeczne a socjologowie prawa - perspektywy współpracy

Powszechny dostęp do aktów prawnych i orzeczeń sądowych