Jak działa Biblioteka?

W Bibliotece monitorowania wymiaru sprawiedliwości przedstawiamy materiał, który został opracowany w ramach realizowanego przez INPRIS projektu, obejmującego: zebranie i opisanie różnych doświadczeń w zakresie monitorowania wymiaru sprawiedliwości, współpracę z organizacjami podejmującymi się takich działań oraz upowszechnianie tematyki w środowisku pozarządowym i wśród instytucji wymiaru sprawiedliwości. Zawarte w bibliotece materiały i analizy mogą być użyteczne dla organizacji chcących podjąć się monitorowania wybranych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości. Mogą służyć jako materiały szkoleniowe oraz materiały edukacyjne w ramach studiów prawniczych, socjologicznych i politologicznych. Mogą wreszcie być interesującym źródłem wiedzy dla instytucji zarządzających wymiarem sprawiedliwości oraz dla samych sądów i prokuratury.

Jak rozumiemy wymiar sprawiedliwości i jego monitorowanie?

Dla potrzeb projektu i tworzenia biblioteki przyjęliśmy szerokie rozumienie wymiaru sprawiedliwości obejmując nim nie tylko sądownictwo i prokuraturę, ale też instytucje i osoby związane z wymiarem sprawiedliwości lub mające znaczenie dla jego sprawnego funkcjonowania. Podobnie szeroko rozumiemy monitorowanie tej sfery życia publicznego. Przyglądaliśmy się projektom o charakterze typowo watchodogowym, jak też projektom o charakterze bardziej badawczo-naukowym. Wszystkie je łączy zbieranie i ujawnianie informacji dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

Co zawiera Biblioteka monitoringu wymiaru sprawiedliwości?

  • W dziale „Projekty monitoringowe” zawarte są przygotowane przez nas syntetyczne opisy („wizytówki”) wybranych projektów monitoringowych realizowanych przez polskie i zagraniczne organizacje i instytucje. Opisy zawierają krótką informację o celach i zakresie projektów, o stosowanych metodach i narzędziach, wskazanie rezultatów oraz informacje o dostępności materiałów wytworzonych w ramach tych projektów.
  • W dziale „Metody monitorowana” zbieramy opracowane przez nas zbiorcze informacje dotyczące poszczególnych metod monitorowania: stosowanych narzędzi, sposobu organizacji, koniecznych zasobów, ryzyk. W związku z tym, iż bardzo często poszczególne projekty wykorzystują podobne narzędzia trudno przeprowadzić precyzyjną typologię metod monitorowania, uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie pokazanie kilku głównych metod zbierających w sobie różne sposoby działania i różne obszary monitorowania.  
  • W obszernym dziale „Źródła wiedzy” zebraliśmy krajową i zagraniczną dokumentację dotyczącą wymiaru sprawiedliwości i jego monitorowania zawierającą: wskazania co do literatury, raporty monitoringowe, raporty i analizy instytucji krajowych oraz międzynarodowych, dokumenty o charakterze prawnym, wskazania co do ciekawych stron internetowych. Dla ułatwienia przeszukiwania tych materiałów, każdy z nich opatrzony jest krótkim opisem co do jego zawartości.   
  • Przy dokumentach i raportach wskazujemy – na ile to było możliwe - miejsca ich pierwotnej publikacji lub strony internetowe organizacji, które je przygotowały.

Rozwój biblioteki

Tematyka wymiaru sprawiedliwości stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowania INPRIS. Biblioteka będzie więc rozszerzana i modyfikowana w miarę uzyskiwania przez nas kolejnych materiałów i dokumentów. Zamierzamy uzupełniać Bibliotekę zarówno o materiały przygotowane w ramach naszych działań, jak i materiały przygotowane przez inne organizacje i instytucje. Prosimy osoby, które mają dla nas wskazówki i sugestie co do kształtu biblioteki oraz wskazówki co do dodatkowych materiałów o nadsyłanie informacji na adres inpris@inpris.pl.

Biblioteka została przygotowana przez Łukasza Bojarskiego i Grzegorz Wiaderka przy współpracy: Natalii Mileszyk, Natalii Nader, Pawła Maranowskiego i Moniki Szuleckiej.

 

Biblioteka została opracowana przez INPRIS w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnienie wśród organizacji pozarządowych różnych metod monitorowania instytucji wymiaru sprawiedliwości” finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Dziękujemy Fundacji za wsparcie i życzliwość przy realizacji tego projektu.