Ważne

INPRIS współorganizuje prace Rady Ekspertów Programu "Obywatel i Prawo"

INPRIS w pracach Rady Ekspertów reprezentują Grzegorz Wiaderek (jako przewodniczący) oraz Łukasz Bojarski. Główny cel działającej od 2005 roku Rady Ekspertów Programu "Obywatel i Prawo" obejmuje przedstawianie rekomendacji i rozwiązań systemowych dla zwiększenia dostępu obywateli do pomocy prawnej w Polsce oraz określanie kierunków działań dla projektów pilotażowych lub badawczych mieszczących się w celach Programu.

Wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych zapewniamy odpowiednie zaplecze merytoryczne i organizacyjne dla prac Rady Ekspertów oraz jesteśmy odpowiedzialni za realizację przyjmowanych przez Radę projektów konkretnych działań wdrażających innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie dostępu do pomocy prawnej.

Prace Rady Ekspertów obejmują: organizowanie publicznych debat, prowadzenie badań i analiz, realizację projektów pilotażowych obejmujących nowatorskie rozwiązania w dziedzinie dostępu do pomocy prawnej. Rada Ekspertów od początku swojej działalności angażuje się w debatę publiczną na temat reformy systemu dostępu do pomocy prawnej. W ramach prac Rady w poprzednich latach m.in. dyskutowano na temat: ograniczonego dostępu do zawodów prawniczych, problemów i wyzwań stojących przed wymiarem sprawiedliwości, problemów w dostępie obywateli do bezpłatnej pomocy prawnej, finansowania pomocy prawnej, reformy zawodów prawniczych.

Realizowano projekty zlecone przez Radę Ekspertów obejmujące m.in.: prowadzenia litygacji strategicznej w zakresie wybranego problemu związanego z dostępem obywatela do pomocy prawnej, uruchomienie Centrum Pro Bono (ułatwiające organizacjom pozarządowym rozwiązywanie problemów prawnych przy bezpłatnej pomocy kancelarii prawnych), promocję mediacji cywilnej (www.mediacjajestemza.pl), monitoring polityki informacyjnej polskich sądów.

Więcej informacji i materiałów dotyczących realizacji Programu Obywatel i Prawo w poprzednich latach znaleźć można na stronie Instytutu Spraw Publicznych (isp.org.pl).

Sponsorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (pafw.pl)

Obywatel i Prawo

Ten program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizuje od 2002 roku Instytut Spraw Publicznych.

Głównym celem Programu „Obywatel i Prawo” jest poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej oraz pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania ze swoich praw.

Rada Ekspertów (2011-2012)

 • Grzegorz Wiaderek (Inpris - Instytut Prawa i Społeczeństwa) – Przewodniczący Rady
 • Maciej Bobrowicz (Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych)
 • Łukasz Bojarski (Inpris - Instytut Prawa i Społeczeństwa)
 • Jacek Czaja (Ministerstwo Sprawiedliwości)
 • Katarzyna Gonera (Sędzia Sądu Najwyższego)
 • Renata Koźlicka – Glińska (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności)
 • Jacek Kucharczyk (Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych)
 • Hanna Machińska (Dyrektor Biura Informacji Rady Europy)
 • Tomasz Pietryga (Rzeczpospolita)
 • Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce)
 • Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
 • Agata Winiarska (Instytut Spraw Publicznych)
 • Jarosław Zbieranek (Instytut Spraw Publicznych)
 • Andrzej Zwara (Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej)
 • Małgorzata Druciarek (Instytut Spraw Publicznych) - Sekretarz Rady Ekspertów

Seminarium Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo pt.: ”Deregulacja zawodów prawniczych”.

21 maja 2012. W Instytucie Spraw Publicznych odbyło się seminarium Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” na temat deregulacji zawodów prawniczych.

Seminarium Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo pt.: "Deregulacja zawodów prawniczych".

21 maja 2012. W Instytucie Spraw Publicznych odbędzie się seminarium Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” (finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności) dotyczące deregulacji zawodów prawniczych.

Grzegorz Wiaderek i Łukasz Bojarski wzięli udział w seminarium eksperckim „System pomocy prawnej” w Kancelarii Prezydenta RP.

16 kwietnia 2012. W Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze seminarium eksperckie z cyklu „System pomocy prawnej” zorganizowane w ramach realizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP „Forum Debaty Publicznej”. Seminarium poświęcone było konieczności wypracowania propozycji rozwiązań w zakresie dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Biorąc pod uwagę dorobek i doświadczenie różnych instytucji publicznych oraz niepublicznych, które były i są aktywne w tej dziedzinie,...

Seminarium Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo pt.: Rola nowoczesnych technologii w poszerzaniu dostępu obywatela do prawa.

12 kwietnia 2012 r. w Instytucie Spraw Publicznych odbyło się seminarium Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” (finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności) na temat roli nowoczesnych technologii w poszerzaniu dostępu obywatela do prawa.