INPRIS na konferencji o europejskich standardach wyboru sędziów konstytucyjnych

21 stycznia 2017. INPRIS wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwem Wolters Kluwer zorganizował konferencję dotyczącą uwarunkowań wyboru członków sądów konstytucyjnych.

Konferencja „Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich” odbyła się w piątek, 13 stycznia 2017 r., w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Była ona zwieńczeniem projektu naukowo-badawczego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze środków Narodowego Centrum Nauki, którego celem było zbadanie stopnia legitymizacji sędziów konstytucyjnych wybranych państw europejskich oraz wypracowanie założeń optymalnej procedury obsadzania składu personalnego sądu konstytucyjnego. Podczas konferencji Łukasz Bojarski (Prezes INPRIS) mówił o doświadczeniach organizacji pozarządowych w monitorowaniu wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz na inne wysokie funkcje publiczne.

Konferencja była jednocześnie elementem obchodów 70-lecia „Państwa i Prawa”.

W najbliższym czasie opublikowane zostaną materiały przygotowane w ramach projektu oraz sprawozdanie z konferencji.

 

Program konferencji

Materiały konferencyjne