Pod społeczną kontrolą. Dziesięć lat Obywatelskiego Monitoringu...

18 lipca 2018. Ukazał się nr 5/2018 miesięcznika Państwo i Prawo a w nim artykuł na temat monitorowania wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Numer PiP ukazuje się z dużym opóźnieniem, dziesięciolecie "świętowaliśmy" już jakiś czas temu. Przygotowania trwały wcześniej, ale pierwszy monitoring wyborów sędziów TK odbył się przy okazji wyborów do TK w październiku 2006 roku. 

W artykule, Łukasz Bojarski, prezes INPRIS, podsumowuje dotychczasowe doświadczenia. Z jednej strony są one pozytywne, udawało się wpływać na poprawę jakości procedur wyborczych. Ale z drugiej strony są one przygnębiające, ponieważ obecnie procedury te stały są w dużej mierze fikcyjne. 

Zapraszamy do lektury. Całość miesięcznika PiP można czytać na stronie: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777547/2018/5/toc