Raport: Pod lupą obywateli

18 września 2017. Ukazał się raport Fundacji Batorego o monitoringu wyborów na wysokie stanowiska publiczne. Autorzy: Łukasz Bojarski i Grzegorz Wiaderek (INPRIS)

Streszczenie

Ze wstępu:

Bieżący kontekst – Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy

Obecnie, w wyniku prezydenckiego weta z 24 lipca 2017 względem uchwalonych przez parlament ustaw o Sądzie Najwyższym (SN) i Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), są podejmowane prace dotyczące zmian w KRS oraz w SN, obejmujące proces wyboru lub nominacji członków KRS oraz sędziów SN. Postulujemy, by w tych pracach uwzględnić proponowane standardy, postulaty i opisywany dorobek dotyczący wyborów do innych instytucji.

Cały raport:

Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek
Pod lupą obywateli: standardy, regulacje i praktyka wyborów na wysokie stanowiska publiczne – wnioski i rekomendacje z monitoringu obywatelskiego