Ważne

INPRIS realizuje też projekt dotyczący przygotowania propozycji zmian systemowych obejmujących kryteria i procedury wyborcze kandydatów na poszczególne ważne stanowiska publiczne

Czytaj więcej >>

OMX: Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Publiczne

INPRIS uczestniczy w kilku koalicjach organizacji pozarządowych, które prowadzą obywatelski monitoring wyborów na niektóre ważne stanowiska publiczne: sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Prawa Obywatelskich.

Przedstawiamy kandydatom kwestionariusze i organizujemy otwarte spotkania. Jeżeli przepisy przewidują przesłuchanie kandydatów przed komisjami parlamentarnymi obserwujemy ich obrady. Współpracujemy z mediami zbierając i upowszechniając informacje dotyczące kandydatów.

Uczestnictwo w monitoringu jest dobrowolne po stronie kandydatów; niektórzy odmawiają współpracy.

Nie oceniamy kandydatur od strony merytorycznej. Chodzi nam, aby objęcie ważnych stanowisk publicznych w Polsce wiązało się z dobrym obyczajem publicznego przedstawienia do weryfikacji kwalifikacji kandydata, zanim zapadnie decyzja o powołaniu. OMX ułatwia zainteresowanym i kompetentnym osobom lub organizacjom zająć stanowisko co do zalet i wad kandydatur.

Monitorując kandydatury na rozmaite stanowiska, chcemy zebrać doświadczenie upoważniające do zaproponowania sugestii przydatnych przy monitoringu różnych stanowisk w kraju lub zagranicą.

Od 1 czerwca 2010 r. Agata Waclawik-Wejman, członek zarządu INPRIS, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji i działaniach obywatelskiego monitoringu stanowisk publicznych OMX prowadzonych przez INPRIS.

Wiadomości OMX

Komisja zaopiniuje wniosek w sprawie wyboru sędziego TK

6 kwietnia 2016. Już w przyszłym tygodniu Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje wniosek w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Pytania do kandydata na sędziego TK

5 kwietnia 2016. Przedstawiamy najnowszą informację koalicji realizującej Obywatelski Monitoring Wyborów Sędziów TK.

Druk nr 369

31 marca 2016. Na stronie internetowej Sejmu jest już dostępny druk nr 369, w którym przybliżona jest sylwetka Zbigniewa Jędrzejewskiego - kandydata na sędziego TK.

Kandydat PiS na sędziego TK

29 marca 2016. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że kandydatem na sędziego TK będzie dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, pracownik WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Kto będzie kolejnym sędzią TK?

23 marca 2016. Już za tydzień upływa termin na zgłaszanie kandydatów na zwalniające się stanowisko sędziego TK.

Po rozpoznaniu wniosków w sprawie K 47/15

15 marca 2016. Połączone wnioski Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, grupy posłów na Sejm (wniosek z: 29 grudnia 2015 r. ), grupy posłów na Sejm (wniosek z 31 grudnia 2015 r.), Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) były przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie.

Zestawienie zarzutów w sprawie K 47/15

8 marca 2016. Prezentujemy tabelaryczne zestawienie zarzutów z podziałem na wnioski oraz stanowisko Prokuratora Generalnego.