Ważne

INPRIS realizuje też projekt dotyczący przygotowania propozycji zmian systemowych obejmujących kryteria i procedury wyborcze kandydatów na poszczególne ważne stanowiska publiczne

Czytaj więcej >>

OMX: Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Publiczne

INPRIS uczestniczy w kilku koalicjach organizacji pozarządowych, które prowadzą obywatelski monitoring wyborów na niektóre ważne stanowiska publiczne: sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Prawa Obywatelskich.

Przedstawiamy kandydatom kwestionariusze i organizujemy otwarte spotkania. Jeżeli przepisy przewidują przesłuchanie kandydatów przed komisjami parlamentarnymi obserwujemy ich obrady. Współpracujemy z mediami zbierając i upowszechniając informacje dotyczące kandydatów.

Uczestnictwo w monitoringu jest dobrowolne po stronie kandydatów; niektórzy odmawiają współpracy.

Nie oceniamy kandydatur od strony merytorycznej. Chodzi nam, aby objęcie ważnych stanowisk publicznych w Polsce wiązało się z dobrym obyczajem publicznego przedstawienia do weryfikacji kwalifikacji kandydata, zanim zapadnie decyzja o powołaniu. OMX ułatwia zainteresowanym i kompetentnym osobom lub organizacjom zająć stanowisko co do zalet i wad kandydatur.

Monitorując kandydatury na rozmaite stanowiska, chcemy zebrać doświadczenie upoważniające do zaproponowania sugestii przydatnych przy monitoringu różnych stanowisk w kraju lub zagranicą.

Od 1 czerwca 2010 r. Agata Waclawik-Wejman, członek zarządu INPRIS, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji i działaniach obywatelskiego monitoringu stanowisk publicznych OMX prowadzonych przez INPRIS.

Wiadomości OMX

Zespół Ekspertów Prawnych przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego zajął stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

4 marca 2016. Ukonstytuowany w grudniu ubiegłego roku Zespół Ekspertów Prawnych przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego przedstawił wczoraj stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o TK.

Najnowsze komunikaty Trybunału Konstytucyjnego

1 marca 2016. W dniu wczorajszym Trybunał Konstytucyjny opublikował dwa komunikaty: pierwszy w sprawie prac nad wstępnym projektem ustawy o TK, proponowanej procedury wyłaniania kandydatów na sędziów TK, przebiegu prac legislacyjnych oraz możliwości zaskarżenia ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego oraz drugi dotyczący wyboru sędziów TK w 2015 r., dwóch nowelizacji ustawy o TK z 2015 r. i dotychczasowego orzecznictwa TK w sprawach z tym związanych.

Projekt ustawy o TK autorstwa .Nowoczesnej kładzie nacisk na przejrzystość procedury wyboru sędziów TK

18 lutego 2016. 10 lutego .Nowoczesna przedstawiła podczas konferencji prasowej założenia do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt skierowany został do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych.

Zmiana Konstytucji proponowana przez KUKIZ 15 a Trybunał Konstytucyjny

12 lutego 2016 r. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, który odnosi się do przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie U 8/15

11 stycznia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucja pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy o TK podpisana

29 grudnia 2015. Prezydent podpisał wczoraj ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Apelujemy do parlamentarzystów

18 grudnia 2015. Publikujemy apel organizacji pozarządowych wystosowany do posłów i senatorów.