Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (OMX GIODO)

Pozytywna opinia Komisji Sejmowej o kandydatach na GIODO

19 marca 2015. Wczoraj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka opiniowała kandydatów na stanowisko GIODO.

Przewodnicząca Komisji Sejmowej odmawia Koalicji udziału w posiedzeniu

18 marca 2015. W imieniu koalicji organizacji monitorującej wybory GIODO do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłanki S. Prządki zwrócili się przedstawiciele Fundacji Panoptykon z prośbą o umożliwienie udziału w posiedzeniu Komisji, która ma dokonać zaopiniowania kandydatów na GIODO. Pani Przewodnicząca odmówiła, nie argumentując odmowy.

Piszemy do Marszałka Sejmu

16 marca 2015. Koalicja zwróciła się 16 marca z pismem do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, w którym prosimy, aby głosowania nad kandydatami na stanowisko GIODO nie przeprowadzać podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Kandydaci na GIODO otwarci na współpracę z OMX

16 marca 2015. Organizacje prowadzące Monitoring skontaktowały się z oboma kandydatami, przekazując im kwestionariusz kandydata z prośbą o wypełnienie oraz zapraszając do udziału w wysłuchaniu publicznym, które przy okazji monitoringu obywatelskiego będzie organizowane.

Ogłoszono kandydatury na GIODO

12 marca 2015. Na stronach Sejmu RP ukazał się druk sejmowy nr 3225, w którym zgłoszono dwie kandydatury na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.