OMX GIODO

Koalicja trzech organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Fundacji Panoptykon monitorowała w 2010 roku wybory na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (OMX GIODO)

Raport: Pod lupą obywateli

18 września 2017. Ukazał się raport Fundacji Batorego o monitoringu wyborów na wysokie stanowiska publiczne. Autorzy: Łukasz Bojarski i Grzegorz Wiaderek (INPRIS)

22 lutego upływa termin na zgłaszanie kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

13 lutego 2017. Marszałek Sejmu RP wyznaczył 22 lutego 2017 r. jako datę, do której można zgłaszać kandydatów na sędziego TK na miejsce zwolnione w wyniku z zrzeczenia się stanowiska sędziego TK przez prof. Andrzeja Wróbla.

Sejm wybrał nowego GIODO

10 kwietnia 2015. W dniu wczorajszym Sejm wybrał nowego GIODO. Kandydatka zgłoszona przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, dr Edyta Bielak-Jomaa, otrzymała 236 głosów (większość bezwzględna wynosiła 214 głosów). Jej kandydatura musi uzyskać jeszcze zgodę Senatu. Drugi kandydat, Sylweriusz Królak, uzyskał 39 głosów.

Zapraszamy na dzisiejsze otwarte spotkanie z kandydatami na GIODO

30 marca 2015. INPRIS, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja Panoptykon zapraszają na otwarte spotkanie z Kandydatami na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dr Edytą Bielak-Jomaa oraz mec. Sylweriuszem Markiem Królakiem. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2015 r., w godzinach 16.00 – 18.00, w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (ul. Zgoda 11, sala konferencyjna VI piętro).

OMX zaprasza na otwarte spotkanie z Kandydatami na GIODO

26 marca 2015. INPRIS, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja Panoptykon zapraszają na otwarte spotkanie z Kandydatami na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dr Edytą Bielak-Jomaa oraz mec. Sylweriuszem Markiem Królakiem. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2015 r., w godzinach 16.00 – 18.00, w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (ul. Zgoda 11, sala konferencyjna VI piętro).