OMX PG

Koalicja organizacji pozarządowych prowadzi obywatelski monitoring wyborów na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowisko Prokuratora Generalnego (OMX PG)

OMX PG 2015 – monitorujemy wybory Prokuratora Generalnego

12 czerwca 2015. W związku z pojawiającymi się w debacie publicznej informacjami nt. odwołania Prokuratora Generalnego (PG) przypominamy, że jego kadencja upływa 31 marca 2016 r. (w sześć lat po rozpoczęciu kadencji w 2010 r.). Do tego czasu uprawnione organy muszą dokonać wyboru następcy. W najbliższych miesiącach Krajowa Radą Sądownictwa oraz Krajowa Rada Prokuratury rozpoczną odpowiednie procedury. Spośród dwóch kandydatów wskazanych przez KRS i KRP wyboru nowego PG dokona Prezydent RP.