OMX RPO

Koalicja organizacji pozarządowych prowadzi obywatelski monitoring wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (OMX RPO)

Raport: Pod lupą obywateli

18 września 2017. Ukazał się raport Fundacji Batorego o monitoringu wyborów na wysokie stanowiska publiczne. Autorzy: Łukasz Bojarski i Grzegorz Wiaderek (INPRIS)

OMX - raport z monitoringu

14 lipca 2016. Publikujemy raport z monitoringu procedur wyborczych GIODO, PG, RPO oraz sędziów TK.

RPO złożył ślubowanie przed Sejmem

9 września 2015. W dniu dzisiejszym doktor Adam Bodnar złożył ślubowanie przed Sejmem i objął urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym zakończyliśmy monitoring procedury wyboru RPO w 2015.

Łukasz Bojarski o wyborach RPO i sędziów TK w "Prawniku"

14 sierpnia 2015. Czy wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich ma szansę wpłynąć na zmianę praktyki parlamentarnej? Czy "społecznych" pretendentów do roli kandydatów na sędziów TK powinny zgłaszać kręgi profesjonalne, pomimo że odpowiedni zapis ustawy o TK nie został przyjęty przez posłów? O tym między innymi w najnowszym felietonie prezesa INPRIS.

Adam Bodnar nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

7 sierpnia 2015. 41 głosy za, 39 przeciw, 2 wstrzymujące się. Senat przegłosował zgodę i zaakceptował Rzecznika Praw Obywatelskich, którego wcześniej wybrał Sejm. Mamy tym samym nowego Rzecznika na 5 lat kadencji! Zakończone właśnie wybory były niezwykłe.