OMX TK

Koalicja organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz INPRIS (a w okresie 2006-listopad 2016 Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników) prowadzi obywatelski monitoring wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK)

Pod społeczną kontrolą. Dziesięć lat Obywatelskiego Monitoringu...

18 lipca 2018. Ukazał się nr 5/2018 miesięcznika Państwo i Prawo a w nim artykuł na temat monitorowania wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

OMX - raport z monitoringu

14 lipca 2016. Publikujemy raport z monitoringu procedur wyborczych GIODO, PG, RPO oraz sędziów TK.

Marszałek Sejmu ogłosił wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego

14 kwietnia 2016. W dniu dzisiejszym odbyło się w Sejmie głosowanie nad wyborem na sędziego TK dr hab. Z. Jędrzejewskiego.

Łukasz Bojarski o wyborach sędziów TK: "zwroty akcji jak w filmie"

12 kwietnia 2016. Polecamy lekturze najnowszy felieton Łukasza Bojarskiego, Prezesa INPRIS, który ukazał się w dniu dzisiejszym na łamach "Prawnika", dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

Pozytywna opinia o kandydacie na sędziego TK

12 kwietnia 2016. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Z. Jędrzejewskiego na stanowisko sędziego TK.