OMX TK

Koalicja organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz INPRIS (a w okresie 2006-listopad 2016 Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników) prowadzi obywatelski monitoring wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK)

Komisja zaopiniuje wniosek w sprawie wyboru sędziego TK

6 kwietnia 2016. Już w przyszłym tygodniu Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje wniosek w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Pytania do kandydata na sędziego TK

5 kwietnia 2016. Przedstawiamy najnowszą informację koalicji realizującej Obywatelski Monitoring Wyborów Sędziów TK.

Druk nr 369

31 marca 2016. Na stronie internetowej Sejmu jest już dostępny druk nr 369, w którym przybliżona jest sylwetka Zbigniewa Jędrzejewskiego - kandydata na sędziego TK.

Kandydat PiS na sędziego TK

29 marca 2016. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że kandydatem na sędziego TK będzie dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, pracownik WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Kto będzie kolejnym sędzią TK?

23 marca 2016. Już za tydzień upływa termin na zgłaszanie kandydatów na zwalniające się stanowisko sędziego TK.