OMX TK

Koalicja organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz INPRIS (a w okresie 2006-listopad 2016 Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników) prowadzi obywatelski monitoring wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK)

Zmiana Konstytucji proponowana przez KUKIZ 15 a Trybunał Konstytucyjny

12 lutego 2016 r. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, który odnosi się do przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie U 8/15

11 stycznia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucja pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy o TK podpisana

29 grudnia 2015. Prezydent podpisał wczoraj ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Apelujemy do parlamentarzystów

18 grudnia 2015. Publikujemy apel organizacji pozarządowych wystosowany do posłów i senatorów.

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

17 grudnia 2015. Polecamy Państwa uwadze opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organizacji, z którą realizujemy obywatelski monitoring wyborów sędziów TK.