OMX TK

Koalicja organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz INPRIS (a w okresie 2006-listopad 2016 Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników) prowadzi obywatelski monitoring wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK)

Apel organizacji pozarządowych do posłanek i posłów

17 grudnia 2015. Publikujemy apel wystosowany do posłanek i posłów.

Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie TK

11 grudnia 2015. Polecamy artykuł współpracownika INPRIS - Krzysztofa Riedl'a pt. "Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego", który ukazał się w ostatnim numerze "Przeglądu Sejmowego" (nr 5/2015).

Wyrok TK

9 grudnia 2015. W dniu dzisiejszym zapadł wyrok w sprawie o sygn. K 35/15.

Stanowisko oraz apel Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

9 grudnia 2015. Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (przy którym działa Forum Obywatelskie, do którego należy INPRIS) wyraziło sprzeciw i zaniepokojenie w związku z "powtarzającymi się działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej podważającymi pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego."

Zestawienie przepisów dotyczących TK

9 grudnia 2015. Prezentujemy tabelaryczne ujęcie zmian przepisów dotyczących wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.