OMX TK

Koalicja organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz INPRIS (a w okresie 2006-listopad 2016 Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników) prowadzi obywatelski monitoring wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK)

Oświadczenie Koalicji INPRIS, HFPC i Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników

8 grudnia 2015. Publikujemy oświadczenie Koalicji realizującej projekt OMX.

Podsumowanie wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego

4 grudnia 2015. Publikujemy opracowany harmonogram wydarzeń, do których doszło po wyborze sędziów TK przez Sejm VII kadencji. Harmonogram ten uwzględnia nasze działania, które realizujemy w ramach projektu OMX.

Prezydent odebrał ślubowanie od Henryka Ciocha, Piotra Pszczółkowskiego, Mariusza Muszyńskiego i Lecha Morawskiego

3 grudnia 2015. Prezydent podkreślił również, iż "Zachowana została ciągłość pracy Trybunału".

Zauważalny brak możliwości poznania sylwetek i poglądów kandydatów na sędziów TK

3 grudnia 2015. "Ani dyskusja na forum sejmowej Komisji Sprawiedliwości, ani debata plenarna nie pozostawiły miejsca na poznanie poglądów kandydatów na sędziów" - pisze w swym tekście Mateusz Fałkowski.

Wspólnie z innymi organizacjami skierowaliśmy list do Komisji Weneckiej

2 grudnia 2015. INPRIS wraz z ośmioma innymi organizacji pozarządowymi skierował list do Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej), przy Radzie Europy.