OMX TK

Koalicja organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz INPRIS (a w okresie 2006-listopad 2016 Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników) prowadzi obywatelski monitoring wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK)

Pierwszy Prezes SN wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego

1 grudnia 2015. ​W dniu wczorajszym Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1928).

Oświadczenie koalicji organizacji obywatelskich monitorujących wybory sędziów do Trybunału Konstytucyjnego (OM TK 2015)

30 listopada 2015. Jesteśmy obecnie świadkami bezprecedensowego ataku na Trybunał Konstytucyjny.

Materiały dotyczące sytuacji wokół TK

2 grudnia 2015. Przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych wydarzeń związanych z wyborem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Odsyłamy do analiz ekspertów, artykułów naukowych, materiałów prasowych oraz telewizyjnych.

Sejm przyjął uchwały w sprawie braku mocy prawnej uchwał w sprawie wyboru sędziów TK

26 listopada 2015. Dziś w nocy Sejm przyjął 5 uchwał w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejne stanowiska w sprawie ustawy oraz nowelizacji ustawy o TK

25 listopada 2015. Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Sądownictwa odniosły się do tempa oraz sposobu uchwalenia ostatnich zmian.