OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK) - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 1 października 2015 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

Kandydat zgłoszony przez Platformę Obywatelską.

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie polityki społecznej oraz prawa pracy, od 2013 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykształcenie i kariera akademicka

Życie naukowe prof. Krzysztof Ślebzak związał z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1999 - Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji UAM ; praca na temat: „Swoboda kształtowania treści umowy o pracę”.

2000 - Magister legum w zakresie prawa niemieckiego (LL.M.), Wydział Prawa, Uniwersytet Europejski „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (2000)

2003 - Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM; temat pracy doktorskiej: „System emerytalny pracowników jako element zabezpieczenia społecznego”.

2010 - Doktor habilitowany nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Ochrona emerytalnych praw nabytych”.

Zainteresowania badawcze

prawo socjalne,
europejskie prawo socjalne,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej,
konstytucyjne aspekty zmian prawa emerytalnego.

Aktywność zawodowa

Sąd Najwyższy, Dyrektor Biura Studiów i Analiz (od 1 kwietnia 2006).

Wybrane publikacje

Łacina dla studentów prawa (współautor), wyd. 2006, ISBN 8360550050

Ochrona emerytalnych praw nabytych, wyd. 2009, ISBN 9788376014128

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz (współautor), wyd. 2010, ISBN 9788326401060

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, wyd. 2012, ISBN 9788326438714

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury pomostowe. Komentarz (współredaktor wraz z B. Gudowską), wyd. 2013, ISBN 9788325548124

Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (tom 2) (współautor pracy zbiorowej), wyd. 2013, ISBN 9788361991311

Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wyd. 2014, ISBN 9788364321245

Składki na ubezpieczenie społeczne (redaktor naukowy), wyd. 2015, ISBN 9788393989911

Ponadto glosy do orzeczeń sądów, rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły publikowane w czasopismach prawniczych, m.in. w Państwie i Prawie" oraz "Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym".

Źródła

amu.edu.pl

pl.wikipedia.org