OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując monitoring wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

Wiadomości OMX TK

Kolejna publikacja INPRIS

7 września 2016. Polecamy Państwa uwadze kolejną publikację INPRIS „Procedury nominacji na wybrane stanowiska publiczne – przejrzystość, standardy, rekomendacje” (Grzegorz Wiaderek (red.), Natalia Mileszyk, Dawid Sześciło, Tomasz Zalasiński).

OMX - raport z monitoringu

14 lipca 2016. Publikujemy raport z monitoringu procedur wyborczych GIODO, PG, RPO oraz sędziów TK.

OMX w mediach

21 września 2015. W mediach coraz częściej publikowane są artykuły i felietony, których autorzy podkreślają doniosłość udziału przedstawicieli społeczeństwa w procesie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Łukasz Bojarski o wyborach RPO i sędziów TK w "Prawniku"

14 sierpnia 2015. Czy wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich ma szansę wpłynąć na zmianę praktyki parlamentarnej? Czy "społecznych" pretendentów do roli kandydatów na sędziów TK powinny zgłaszać kręgi profesjonalne, pomimo że odpowiedni zapis ustawy o TK nie został przyjęty przez posłów? O tym między innymi w najnowszym felietonie prezesa INPRIS.