OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując monitoring wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

Wiadomości OMX TK

Sejm wybrał sędziego TK

13 lipca 2012. Sejm RP bezwzględną większością głosów wybrał prof. Leona Kieresa na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za głosowało 340 posłów, 43 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu.

Opinia komisji sejmowej o kandydacie do TK

11 lipca 2012. Odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego członkowie komisji opiniowali kandydaturę prof. Leona Kieresa na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Spotkanie z kandydatem na sędziego TK

10 lipca 2012. Odbyło się spotkanie z kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego prof. Leonem Kieresem, zorganizowane przez koalicję organizacji monitorujących wybory do TK.

Profil kandydata na sędziego TK

10 lipca 2012. Publikujemy profil kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego opracowany przez koalicję organizacji monitorujących wybory do TK na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz danych przesłanych przez prof. Leona Kieresa.

Spotkanie z kandydatem na sędziego TK

5 lipca 2012. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS oraz Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników serdecznie zapraszają na otwarte spotkanie z kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Leonem Kieresem.