OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat adw. Stanisław Rymar

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 17 listopada 2010, godz. 24:00 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

 1. Stanisław Rymar jest adwokatem, specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie sportowym.
 2. Kandydat ma 69 lat.
 3. Stanisław Rymar w roku 1963 ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w roku 1966 zdał egzamin sędziowski, a w 1969 – egzamin adwokacki.
 4. Kandydat prowadzi własną firmę prawniczą o nazwie "Rymar i Wspólnicy" Sp.K.
 5. Stanisław Rymar od 2008 roku jest wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu, natomiast w latach 2001 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, jest Kawalerem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej nie pełnił i nie ubiegał się o żadne inne funkcje publiczne.
 6. Kandydat nie należy do żadnej partii politycznej
 7. Kandydat jest członkiem Kolegium redakcyjnego „Palestry”.
 8. Stanisław Rymar nie ma w swoim dorobku publikacji. Nie jest także autorem żadnej ekspertyzy dotyczącej problematyki konstytucyjnej, natomiast reprezentował samorząd adwokacki w sprawie prowadzonej przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 9. Kandydat brał udział w pracach komisji sejmowych jako przedstawiciel adwokatury.
 10. Stanisław Rymar posługuje się językami angielskim i rosyjskim na średnim poziomie.
 11. Działalność adwokacka kandydata była przedmiotem uwagi mediów m.in. w sprawach: