OMX RPO

Koalicja trzech organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników prowadzila w 2010 roku obywatelski monitoring wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kandydatka Irena Lipowicz

OMX RPO: Spotkanie z prof. Lipowicz

26 maja 2010 o godz. 16:30 w Uczelni Łazarskiego, w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, w sali 130 zapraszamy na spotkanie z prof. Ireną Lipowicz, kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich (pobierz druk sejmowy z biogramami kandydatek). Spotkanie organizuje koalizja trzech organizacji: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników oraz INPRIS. Projekt nawiązuje do naszych innych przedsięwzięć obywatelskiego monitoringu kandydatów na...