Ważne

Think tanki prawnicze

Zapewniają prawodawcy przegląd punktów widzenia i specjalistyczną wiedzę potrzebną przy projektowaniu regulacji. Czy polskie państwo potrafi czerpać z zasobów intelektualnych, które mogą ofiarować obywatele, naukowcy, przedsiębiorcy albo przedstawiciele grup interesu? INPRIS opisał aktualny stan tej sprawy w Polsce, porównał go z sytuacją w niektórych innych krajach oraz sprawdził, czy można zaproponować ulepszenia.

INPRIS pracował nad rekomendacjami dotyczącymi polskich think tanków prawniczych

Projekt realizowany w latach 2009-2010 dotyczył organizacji INPRIS jako niezależnego think tanka specjalizującego się w zagadnieniach nowoczesnego rządzenia oraz modernizacji prawa i regulacji. W ramach projektu określony został zakres i formy działalności organizacji. Wykonana została analiza działalności zagranicznych i krajowych think tanków oraz pogłębione wywiady i wizyty studyjne. INPRIS opisał aktualny stan tej sprawy w Polsce i porównując go z sytuacją w niektórych innych krajach sprawdził, czy można  było zaproponować ulepszenia. Przedsięwzięcie sponsorował Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Rezultaty działań INPRIS:

  • zdobycie wiedzy i doświadczeń potrzebnych do sprawnego zorganizowania działalności Instytutu w średnim i długim terminie, zbudowanie podstawowego zaplecza organizacyjnego i dokonanie ustaleń organizacyjnych wynikających z nabytych doświadczeń, zbudowanie sieci współpracujących ekspertów i partnerów INPRIS oraz przygotowanie do realizacji czterech merytorycznych projektów INPRIS.
  • opracowanie przedstawiające wyniki analizy zapotrzebowania na działalność prawniczego think-tanka w Polsce, które zostanie przedstawione podczas konferencji oraz w postaci raportu.