Własność intelektualna

Logo, projekt strony internetowej i inna identyfikacja wizualna INPRIS: Jakub de Barbaro.

Własność intelektualna zdjęć użytych na stronie internetowej INPRIS:

1. Wizerunek oka jastrzębia jest przeróbką zdjęcia:
Hawkeye

Źródło oryginalnego zdjęcia: www.flickr.com/photos/jurvetson/162116759 (z 4 października 2010)
Autor oryginalnego zdjęcia: Steve Jurvetson
Licencja dot. oryginalnego zdjęcia: Creative Commons Attribution 2.0 Generic

2. Wizerunek turbiny jest przeróbką zdjęcia:
Steam turbine rotor produced by Siemens, Germany

Źródło oryginalnego zdjęcia: "Siemens Pressebild", www.siemens.com
Licencja dot. oryginalnego zdjęcia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Niniejszym INPRIS udziela licencji na przerobione zdjęcie na zasadzie Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Pozostałe zdjęcia własne albo z domeny publicznej.

Infografika

Niniejszym oświadczamy, że będąc uprawnionymi z majątkowych praw autorskich do infografiki Zgłaszanie i usuwanie (wersja kwietniowa) oraz (wersja lipcowa) przekazujemy je do domeny publicznej (zrzekamy się autorskich praw majątkowych) w dacie ich publicznego udostępnienia na stronie INPRIS.