Ważne

INPRIS realizuje też projekt dotyczący przygotowania propozycji zmian systemowych obejmujących kryteria i procedury wyborcze kandydatów na poszczególne ważne stanowiska publiczne

Czytaj więcej >>

OMX: Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Publiczne

INPRIS uczestniczy w kilku koalicjach organizacji pozarządowych, które prowadzą obywatelski monitoring wyborów na niektóre ważne stanowiska publiczne: sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Prawa Obywatelskich.

Przedstawiamy kandydatom kwestionariusze i organizujemy otwarte spotkania. Jeżeli przepisy przewidują przesłuchanie kandydatów przed komisjami parlamentarnymi obserwujemy ich obrady. Współpracujemy z mediami zbierając i upowszechniając informacje dotyczące kandydatów.

Uczestnictwo w monitoringu jest dobrowolne po stronie kandydatów; niektórzy odmawiają współpracy.

Nie oceniamy kandydatur od strony merytorycznej. Chodzi nam, aby objęcie ważnych stanowisk publicznych w Polsce wiązało się z dobrym obyczajem publicznego przedstawienia do weryfikacji kwalifikacji kandydata, zanim zapadnie decyzja o powołaniu. OMX ułatwia zainteresowanym i kompetentnym osobom lub organizacjom zająć stanowisko co do zalet i wad kandydatur.

Monitorując kandydatury na rozmaite stanowiska, chcemy zebrać doświadczenie upoważniające do zaproponowania sugestii przydatnych przy monitoringu różnych stanowisk w kraju lub zagranicą.

Od 1 czerwca 2010 r. Agata Waclawik-Wejman, członek zarządu INPRIS, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji i działaniach obywatelskiego monitoringu stanowisk publicznych OMX prowadzonych przez INPRIS.

Wiadomości OMX

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

17 grudnia 2015. Polecamy Państwa uwadze opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organizacji, z którą realizujemy obywatelski monitoring wyborów sędziów TK.

Apel organizacji pozarządowych do posłanek i posłów

17 grudnia 2015. Publikujemy apel wystosowany do posłanek i posłów.

OMX PG - kiedy mija termin na powołanie następcy Andrzeja Seremeta?

16 grudnia 2015. Monitorujemy sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale nie tracimy również z oczu wyborów Prokuratora Generalnego. Publikujemy nagranie ze spotkania z kandydatami na to stanowisko.

Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie TK

11 grudnia 2015. Polecamy artykuł współpracownika INPRIS - Krzysztofa Riedl'a pt. "Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego", który ukazał się w ostatnim numerze "Przeglądu Sejmowego" (nr 5/2015).

Wyrok TK

9 grudnia 2015. W dniu dzisiejszym zapadł wyrok w sprawie o sygn. K 35/15.

Stanowisko oraz apel Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

9 grudnia 2015. Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (przy którym działa Forum Obywatelskie, do którego należy INPRIS) wyraziło sprzeciw i zaniepokojenie w związku z "powtarzającymi się działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej podważającymi pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego."

Zestawienie przepisów dotyczących TK

9 grudnia 2015. Prezentujemy tabelaryczne ujęcie zmian przepisów dotyczących wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.