Ważne

INPRIS realizuje też projekt dotyczący przygotowania propozycji zmian systemowych obejmujących kryteria i procedury wyborcze kandydatów na poszczególne ważne stanowiska publiczne

Czytaj więcej >>

OMX: Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Publiczne

INPRIS uczestniczy w kilku koalicjach organizacji pozarządowych, które prowadzą obywatelski monitoring wyborów na niektóre ważne stanowiska publiczne: sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Prawa Obywatelskich.

Przedstawiamy kandydatom kwestionariusze i organizujemy otwarte spotkania. Jeżeli przepisy przewidują przesłuchanie kandydatów przed komisjami parlamentarnymi obserwujemy ich obrady. Współpracujemy z mediami zbierając i upowszechniając informacje dotyczące kandydatów.

Uczestnictwo w monitoringu jest dobrowolne po stronie kandydatów; niektórzy odmawiają współpracy.

Nie oceniamy kandydatur od strony merytorycznej. Chodzi nam, aby objęcie ważnych stanowisk publicznych w Polsce wiązało się z dobrym obyczajem publicznego przedstawienia do weryfikacji kwalifikacji kandydata, zanim zapadnie decyzja o powołaniu. OMX ułatwia zainteresowanym i kompetentnym osobom lub organizacjom zająć stanowisko co do zalet i wad kandydatur.

Monitorując kandydatury na rozmaite stanowiska, chcemy zebrać doświadczenie upoważniające do zaproponowania sugestii przydatnych przy monitoringu różnych stanowisk w kraju lub zagranicą.

Od 1 czerwca 2010 r. Agata Waclawik-Wejman, członek zarządu INPRIS, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji i działaniach obywatelskiego monitoringu stanowisk publicznych OMX prowadzonych przez INPRIS.

Wiadomości OMX

Oświadczenie Koalicji INPRIS, HFPC i Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników

8 grudnia 2015. Publikujemy oświadczenie Koalicji realizującej projekt OMX.

Podsumowanie wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego

4 grudnia 2015. Publikujemy opracowany harmonogram wydarzeń, do których doszło po wyborze sędziów TK przez Sejm VII kadencji. Harmonogram ten uwzględnia nasze działania, które realizujemy w ramach projektu OMX.

Prezydent odebrał ślubowanie od Henryka Ciocha, Piotra Pszczółkowskiego, Mariusza Muszyńskiego i Lecha Morawskiego

3 grudnia 2015. Prezydent podkreślił również, iż "Zachowana została ciągłość pracy Trybunału".

Zauważalny brak możliwości poznania sylwetek i poglądów kandydatów na sędziów TK

3 grudnia 2015. "Ani dyskusja na forum sejmowej Komisji Sprawiedliwości, ani debata plenarna nie pozostawiły miejsca na poznanie poglądów kandydatów na sędziów" - pisze w swym tekście Mateusz Fałkowski.

Wspólnie z innymi organizacjami skierowaliśmy list do Komisji Weneckiej

2 grudnia 2015. INPRIS wraz z ośmioma innymi organizacji pozarządowymi skierował list do Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej), przy Radzie Europy.

Pierwszy Prezes SN wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego

1 grudnia 2015. ​W dniu wczorajszym Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1928).

Oświadczenie koalicji organizacji obywatelskich monitorujących wybory sędziów do Trybunału Konstytucyjnego (OM TK 2015)

30 listopada 2015. Jesteśmy obecnie świadkami bezprecedensowego ataku na Trybunał Konstytucyjny.