INPRIS to think tank prawniczy.

ROOF – Rule of law facilitation project. Zaczynamy!

4 stycznia 2023. Od 20 grudnia 2023 r. INPRIS realizuje projekt „ROOF – Rule of Law facilitation project” (Praworządność – kierunki naprawy) finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

W jego ramach zorganizowany zostanie cykl otwartych spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji, które przygotowały propozycje aktów prawnych lub ogólnych rozwiązań dotyczących praworządności w Polsce. Zależy nam na ułatwianiu dostępu do wiedzy i jej rozpowszechnianiu, dlatego równolegle przygotowujemy na stronie internetowej INPRIS repozytorium — cyfrowe archiwum, w którym w usystematyzowany sposób zostaną udostępnione materiały na temat stanu praworządności w Polsce.

Cykl spotkań — zaproszenie do dyskusji

INPRIS zorganizuje osiem spotkań, podczas których wspólnie z przedstawicielami specjalistycznych instytucji podejmiemy namysł nad rozwiązaniami zmierzającymi do przywrócenia praworządności w Polsce (przykładowo, prokuratorzy będą omawiać projekty aktów prawnych dotyczących prokuratury).

Planowany cykl rozpocznie się od spotkania inauguracyjnego, na którym zostaną przedstawione główne założenia projektu oraz agenda działań.

Każde z kolejnych spotkań rozpocznie się od wprowadzenia prezentującego dobre praktyki z krajów Unii Europejskiej, po którym nastąpi dyskusja na temat proponowanych rozwiązań i rekomendacji oraz ich wad i zalet. Wszystkie spotkania będą otwarte dla publiczności.

Repozytorium praworządności

Repozytorium pozwoli na udostępnienie dokumentów i propozycji związanych z przywracaniem praworządności w Polsce, w tym rekomendacji, analiz prawnych i komentarzy na jednej stronie internetowej (link). W tym miejscu zaprezentujemy również wyniki projektu oraz odpowiedzi na pytania zadawane podczas spotkań i warsztatów  organizowanych przez INPRIS. Dostęp do wszystkich zgromadzonych materiałów będzie otwarty i bezpłatny.

Program USAID na Europę Środkową – Działanie na rzecz praworządności (Dofinansowanie przyznane przez USAID nr 7200AA22CA00024) jest finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i realizowany przez firmę Dexis Interactive, Inc. prowadzącą działalność pod nazwą Dexis Consulting Group.