Infografiki i wzory dla osób niepełnosprawnych

W latach 2014-2016 INPRIS realizuje projekt pod nazwą „Nowe aplikacje w sądownictwie przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych”. Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (www.integracja.org).

Niedostateczna liczba zrozumiałych i przejrzystych informacji oraz wzorów dokumentów prawnych (infografik, pouczeń, wzorów pism itd.) stanowi istotny problem sprzyjający wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Dlatego też, na podstawie analizy problemów najczęściej zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne szukające informacji i porad prawnych, wybraliśmy tematy i zagadnienia, które zostały opracowane w formie sześciu interaktywnych infografik oraz ponad trzydziestu formularzy (pouczenia, wzory pism, informacje). Zależało nam, aby opracowane przez nas narzędzia były użyteczne, zawierały ważne informacje prawne, ale też by były opracowane zrozumiałym językiem i w przyjaznej formie graficznej. Były one też testowane przez osoby niepełnosprawne.

Infografiki i formularze pogrupowane zostały w sześć obszarów tematycznych:

  • Zatrudnienie
  • Zasiłki i świadczenia
  • Dziedziczenie i spadki
  • Lokale mieszkalne
  • Długi i postępowania sądowe
  • Prawa konsumenckie

Infografiki i formularze zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły ich używać samodzielnie osoby poszukujące informacji i pomocy, ale też by były one narzędziem wspierającym pracę osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Mogą też stanowić ciekawe narzędzie w edukacji prawnej. Zachęcamy sądy, inne instytucje i organizacje do korzystania i udostępniania przygotowanych przez nas infografik i formularzy.

Jednocześnie pamiętać trzeba, że narzędzia te obejmują typowe i ogólne sytuacje prawne. Infografiki i formularze nie są więc poradą prawną. Stanowią informację, pomoc, wsparcie, wyjaśnienie. Jeżeli musisz podjąć konkretne decyzje w sprawach opisanych w infografikach lub formularzach, warto poradzić się kompetentnego prawnika lub specjalisty.

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z przygotowanych przez nas infografik i formularzy:

INFOGRAFIKI I FORMULARZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nad przygotowaniem infografik i formularzy pracowała interdyscyplinarna grupa robocza w składzie: dr Justyna Szklarczyk-Lauer (ASP Katowice), Ewa Szymczuk (Integracja), Natalia Mileszyk (INPRIS), dr Maciej Kłodawski (Uniwersytet Zielonogórski), dr Michał Araszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Michał Szota, Grzegorz Wiaderek (INPRIS).

Mamy nadzieję w przyszłości rozwijać projekt oraz aktualizować i uzupełniać bazę infografik i formularzy.

Infografiki i formularze są przygotowane według stanu prawnego na 1 marca 2016 r.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

Logo Obywatele dla Demokracji

Dziękujemy również bardzo za wsparcie finansowe realizacji projektu
KANCELARII PRAWNICZEJ MACIEJ PANFIL I PARTNERZY SP. K. (www.panfil.pl).

Logo PANFIL